Percakapan Khalid Dengan Georgeus

“Wahai Khalid! Beritahu aku dan jujurlah, sebab orang merdeka tidak akan berbohong. Dan jangan membohongiku, sesungguhnya orang mulia tidak akan berbohong terhadap sesuatu yang berhubungan dengan Allah..” Jarajah (Georgeus), Panglima Romawi
.
Sepenggal Kisah di Medan Yarmouk.

Percakapan Terbaik Khalid bin Walid

“Sesungguhnya kami menerima Islam dengan peperangan dan membai’at Nabi kami sementara beliau hidup di tengah-tengah kami. Setiap kali datang kepadanya berita dari langit, beliau langsung memceritakannya kepada kami serta menunjukkan mukjizat-mukjizat. Maka pastilah orang-orang yang melihat apa yang kami lihat dan mendengar apa yang kami dengar, dia akan beriman dan mebenarkan serta membai’at beliau.
Adapun kalian, yang baru masuk Islam hari ini tidak pernah melihat apa yang kami lihat dan mendengar apa yang kami dengar mengenai mukjizat dan perkara lain yang luar biasa. Maka siapapun yang masuk agama kami dengan niat yang benar dan jujur, bisa lebih utama dari kami..” ~Khalid bin Walid.

Sepenggal kisah di Medan Yarmouk – “kisah masuk Islamnya Jarajah atau Georgeous.” Selesai.