Rasulullah Bermimpi Melihat Aisyah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Engkau (Aisyah) telah diperlihatkan padaku di dalam mimpi sebanyak dua kali.
Seorang laki-laki membawamu dalam balutan kain sutera seraya berkata, ‘Ini adalah isterimu.’ Maka aku pun menyingkap kain itu, dan ternyata di dalamnya adalah kamu (Aisyah).’
Maka aku pun berkata, ‘Jika ini dari Allah, niscaya Dia akan menjadikannya kenyataan.'”
(HR. Bukhari)

Jangan Merujuki Wanita Untuk Membuat Mereka Menderita

“Seorang lelaki menceraikan isterinya kemudian meruju’nya lagi padahal ia sudah tidak membutuhkannya dan tidak ingin menjadikannya isteri lagi. Ia hanya ingin memperpanjang masa iddahnya sehingga isteri merasakan penderitaan.
Kemudian Allah Tabaraka Wa Ta’ala menurunkan ayat: ‘(Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka) ‘ (Qs. Al Baqarah: 231) Allah menasehatkan demikian kepada mereka.
(HR. Malik)

Menikahlah Atau Berpuasa

– Disunnahkan Menikah Atau Berpuasa
“Kami berangkat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Waktu itu kami masih muda. Kami belum mampu melakukan sesuatu.
Beliau bersabda: “Wahai para pemuda, menikahlah! Karena (nikah) itu lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang belum mampu, berpuasalah. Sebab, puasa itu adalah perisai.”
(HR. Tirmidzi)
Kalau membahas soal nikah kok jadi Baper ya.. .. doain aja admin tahun ini bisa menikah.. Amin 