Hikmah Dibalik Ketatnya Aturan Islam Untuk Wanita

Hikmah Dibalik Ketatnya Aturan Islam Untuk Wanita
BETAPA ADILNYA ALLAH

Ramai wanita yang berkata bahawa susah menjadi wanita, lihat saja aturan-aturan dibawah ini :

1. Wanita auratnya lebih susah dijaga dibanding lelaki.

2. Wanita perlu minta izin dari suami apabila mau keluar rumah tetapi tidak sebaliknya.

3. Wanita saksinya (apabila menjadi saksi) kurang berbanding lelaki.

4. Wanita menerima warisan lebih sedikit dari pada lelaki.

5. Wanita perlu menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak.

6. Wanita wajib taat kepada suaminya, sementara suami tak perlu taat pada isterinya.

7. Talak terletak di tangan suami dan bukan isteri.

8. Wanita tersekat-sekat dalam beribadat kerana adanya masalah haid dan nifas.

9. dan lain-lain.

Tetapi…
PERNAHKAH KITA LIHAT RAHSIA DAN HIKMAHNYA ?

1. Benda yang mahal harganya akan dijaga rapi dan ditutupi serta disimpan ditempat yang teraman dan terbaik. Sudah pasti itulah intan permata bandingannya dengan seorang wanita.

2. Wanita perlu khidmat kepada suami, tetapi tahukah lelaki wajib khidmat kepada ibunya 3 kali lebih utama daripada kepada bapanya ?

3. Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki, tetapi tahukah bahwa harta itu akan menjadi miliknya dan tidak perlu diserahkan kepada suami? Sementara suami apabila menerima warisan ia wajib juga menggunakan hartanya untuk isteri dan anak-anaknya ?

4. Wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak, tetapi tahukah anda bahwa setiap saat dia didoakan oleh segala mahluk, malaikat dan seluruh makhluk ALLAH dimuka bumi ini, dan tahukah jika ia meninggal kerana melahirkan adalah syahid dan syurga menantinya.
Di akhirat kelak, seorang lelaki akan dipertanggungjawabkan terhadap 4 wanita, yaitu : Isterinya, Ibunya, Anak Perempuannya dan Saudara Perempuannya. Artinya , bagi seorang wanita tanggung jawab terhadapnya ditanggung oleh 4 orang lelaki, iaitu : suaminya, ayahnya, anak lelakinya dan saudara lelakinya.

5. Seorang Wanita boleh memasuki pintu syurga melalui pintu mana saja yang disukainya cukup dengan 4 Syarat saja, yaitu : Solat 5 waktu, Puasa di bulan Ramadhan, taat kepada Suaminya dan menjaga kehormatannya.

Hikmah Dibalik Ditinggal Mati 3 Anak

√ Hikmah Dibalik Ditinggal Mati 3 Anak √
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang muslim yang ditinggal wafat oleh tiga orang anaknya, tidak akan masuki neraka selain sebatas melakukan sumpah Allah”.
Berkata, Abu ‘Abdullah: Maksudnya melakukan sumpah Allah yang tersebut dalam Firman-Nya yang artinya; “Tidaklah dari kalian melainkan pasti akan melewatinya (neraka) (QS. Maryam 71) “.
(HR. Bukhari)
Kitab : Jenazah
Bab : Keutamaan Bersabar Atas Kematian Anak

Hikmah Musibah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah menimpa seorang mukmin baik itu sakit, lelah, gelisah, sedih, derita, susah hingga duri yang menusuknya kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya.”
(HR. Ahmad)

Perumpamaan Kambing Bagus Dan Jelek

Telah menceritakan kepada kami Hasan dan ‘Affan mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari ‘Ali bin Zaid dari Aus bin Khalid dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Bersabda: “Permisalan orang yang duduk dan mendengarkan hikmah kemudian ia tidak berbicara tentang sahabatnya kecuali yang jelek dari apa yang ia dengar, seperti seorang laki-laki yang datang kepada penggembala dan berkata; ‘Hai pengembala sembelihkan untukku satu kambingmu.’ Maka si pengembala berkata; ‘Pergi dan ambillah dengan kambing yang paling bagus, ‘ lalu ia pergi dengan membawa kambing yang paling jelek.”
HR. Ahmad

Inilah Hikmah Dan Waktu Penuaian Zakat Fitrah

Apa hikmah di akhir Ramadhan kita harus menunaikan zakat fitrah? Lalu kapan batasan waktu penunaian zakat fitrah? Bagaimana jika penunaiannya setelah shalat ‘ied.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Beberapa faedah dari hadis dalam gambar di atas dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan disimak baik-baik.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
1. Hadis tersebut menunjukkan hikmah penunaian zakat fitrah. Ada dua hikmah besar yang telah disebutkan dalam hadis:
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
a) berkaitan dengan orang yang puasa; yaitu untuk menyucikan orang yang berpuasa atas kekurangan yang ia lakukan ketika puasa dari hal laghwu. Laghwu yang dimaksud adalah perkataan atau perbuatan yang sia-sia (tidak berfaedah), yang tidak ada manfaat bagi dunia dan akhirat, baik yang dilakukan adalah perbuatan yang makruh dan mubah seperti mengejek, bergurau, dan berlebihan dalam melampiaskan syahwat.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
b) berkaitan dengan masyarakat; di mana zakat fitrah bermanfaat untuk memberi makan orang miskin. Dengan memberi makan ini maka ada timbul kasih sayang terhadap sesama dan saling membahagiakan lainnya.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
2. Waktu pembayaran zakat itu ada dua macam:
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
a) Waktu utama (afdhol) yaitu mulai dari terbit fajar pada hari Idul fithri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat ‘ied.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
b) Waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum ‘ied sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. (Fatawal Aqidah wa Arkanil Islam, 640 & Minhajul Muslim, 231).
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Semoga dengan mengetahui hal ini, menjadikan kita semangat untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah, mengingat keutamaannya yang sangat banyak.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Wallahu waliyyut taufiq was sadaad.